Kinesisk örtmedicin

Höj din vitalitet utan bieffekter

Kinesisk örtmedicin har över 2000 år av skriftlig tradition. Det kinesiska systemet är så pass sofistikerat att man tror att det funnits redan 2000 år tidigare som en muntliga traditionen. Centralt i kinesisk örtbehandling är individens konstitution (bas) och kondition (nuvarande tillstånd). En örtblanding måste reflektera båda delar vilket gör att den alltid förblir holistisk och aldrig endast symptombaserad.

De örter som används i kinesisk medicin är potenta i sina effekter och kan användas till att höja människans prestationsförmåga på det fysiska och mentala planet. Jag använder aldrig några örter hämtade från djurriket och heller inga hotade eller känsliga arter från växtriket.

En markant fördel är att man håller ner antalet bieffekter till en obefintlig nivå genom den traditionella konsten att kombinera örter korrekt. För det första tar man alltid med örter som är harmoniserande och avgiftande i sig. Dessutom använder man vanligtvis flera örter med liknande effekter för att undvika att en enskild ört blir så stark att man riskerar oönskade effekter.
Läs mer: Tre klasser av örter