Vill du ha kontakt med mig:

Chris McAlister

AlternativAkademin

Rundelsgränd 2B

753 12 Uppsala

018-410 90 90

chris.mcalister360@gmail.com