Energimedicin

Vi betraktar ofta hälsa i ett splittrat tillstånd - min kropp med dess olika delar, mitt sinne som fokuserar på en sak ena stunden och på något helt annat andra stunden, mina känslor som svänger mer eller mindre raskt fram och tillbaka, till och med min själ.

Ibland upplever vi perioder eller korta stunder av ro där allt länkas samman. I dessa stunder förstår vi att allt uppdelande är en illusion - det går inte att helt separera en sak från an annan.

Hur jag mår på ett plan påverkar hur jag mår på alla andra - direkt eller indirekt. Hur mina medmänniskor mår påverkar hur jag mår. Det jag ser, hör, anar och förnimmer påverkar hur jag mår. Därför pratar vi om en helhetssyn, att ta del av hela bilden och således holistisk friskvård och energimedicin.

I gamla tider sa man att vi människor oftast agerar som grodor i en brunn – vi tror att det vi ser är hela världen tills den dagen fågeln talar om för oss att det är bara en bråkdel av allt som existerar, att det finns oändligt mycket mer att ta del av.

Verkligheten pågår inom oss precis lika mycket som den sker utanför oss. Vi är sociala varelser och måste då ta hänsyn till alla våra sociala miljöer, även de virtuella. Precis lika viktigt är det att ta del av våra inre resurser och egenskaper.

Energimedicin ger oss viktiga nycklar för att uppfatta samband mellan det som sitter djupast inombords och det som ligger långt utanför våra kroppar.

Here is a short introduction to my work with energy medicine: view clip