Energipedagogutbildning

Sedan 2013 har jag drivit Svenska Energiskolan tillsammans med Marina Papazian min sambo och kollega.

Från och med vårtermin 2018 erbjudar vi kortare utbildningar för dem som vill utbilda sig till qigong instruktör med speciella kunskaper inom meditation och djupavslappning samt allmänna kunskaper inom kinesisk och energimedicin.

Är du intresserad, kolla på vår hemsida: Svenska Energiskolan