Holistisk Coaching

Att bli den du är...

Mitt sätt att coacha har vuxit fram ur erfarenheter av möten med patienter och genom hur jag själv blivit bemött i terapeutiska sammanhang.

Jag har dragit stora fördelar av att själv gå hos duktiga energi- och kroppsterapeuter. Där har jag tagit chansen att låta mitt eget energiflöde ta plats och sett mina egna sanningar, historier och minnen välla fram därur. Där har jag också kunnat verbalisera det jag burit i kroppen och sett det speglas i terapeuten utan att bedömas.

Jag har nu själv tagit emot människor i över tjugo år och noterat samma process men ur det motsatta perspektivet. När jag ger plats för berättelsen flödar den fram. Jag har följt hur vi människor lär oss att lyssna på hur kroppen, genom smågester och spontana rörelser, både tar in och kommunicerar med världen. Jag har hört hur vi lär oss formulera vad den vill säga oss. Då händer det magiska - den egna berättelsen finns där och tar plats i människans liv.

En energiterapeut skapar utrymme och trygghet för att man som patient ska känna sig fri att dela allt som kommer upp under en behandling. Medvetenhet och sanningar som lagrats i kroppen kommer då upp till ytan i form av ord. När insikten är formulerad skapas en ny väg framåt, en väg av förändring. 

Hjärtat i den österländska filosofin är att förändring är det enda som är konstant. Morgon blir kväll. Ungdom går mot ålderdom. Materia faller samman, även ett berg eroderas med tiden. Det är processer som alla människor kan relatera till. Genom samtal lär vi oss att se och acceptera hur denna sanning även speglas i vårt känsloliv, i våra tankar och i vår själ.