Taiji & Qigong

Att Odla Livsenergi


Qigong betyder ordagrant "energi-arbete", eller mer bildligt översatt, att odla livsenergi.

Läs mer: Movement, stillness and breath

Qigong brukar bestå av mjuka och långsamma rörelser utförda på ett smidigt och graciöst sätt. I bland tillkommer mer dynamiska rörelser och i bland mer stillsamma och meditativa.

Läs mer: Five Animals and Shen Gong

Qigong görs oftast stående men kan även innefatta både sittande och t.o.m. liggande övningar.

Läs mer: Reclining exercises


För det mesta är qigong en behaglig upplevelse men i vissa program stöter man på aspekter som kan upplevas som utmanande. Utmaningar ska antas i den mån man är redo och beredd att utvecklas - fysikt förstås men även emotionellt och andligt.

Läs mer: A path for life

Qigong används traditionellt för att vidhålla hälsan i optimal skick. Naturligtvis kan den även användas för att reparera skador och fylla på brister i energidepåerna. För de som redan åtnjuter god hälsa kan qigong vara en väg till andligt expansion.

Läs mer: Ba duan jin, the Eight Treasures

Qigong leder gradvis till en ny livsstil - smidigare och spänstigare.

Läs mer: Stillness within movement

Med taiji och qigong träning kan man maximera livets gåvor.

Läs mer: A road with no end

På svenska.

Läs mer: Qigong

Here's a very short film from a Taiji seminar in 2010: view clip

Here you can see a short qigong programme based on the Eight Trigrams, the Ba Gua: view clip